Roční kontrola kotle

Roční kontrola plynového kotle. 

Roční servis zařízení spočívá v následujícím (za předpokladu, že je kotel pravidelně každý rok servisován a za podmínky, že je plně funkční)

• kontrola podle továrního návodu na odbornou prohlídku a údržbu

• čištění topných ploch zařízení

• kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě

• kontrola stavu opotřebení zařízení a příslušenství

• funkční zkouška bezpečnostních prvků zařízení

• nastavení, kontrola funkcí zařízení, zkušební provoz, měření,

• písemný soupis zjištěných poruch, nedostatků i provedených úkonů

Objednejte telefonicky nebo online. 

Pro online objednání roční kontroly kotle klikněte zde